Bước 1:

Chọn biểu tượng ổ khóa để mở ô kích hoạt

Bước 2:

Nhập mã số kích hoạt (mã số kích hoạt gồm 12 chữ số, được in trên mặt sau của đĩa CD)

Bước 3:

Nhấn nút kích hoạt để hoàn tất.

Xem clip hướng dẫn kích hoạt chi tiết