Kỹ năng thoát hiểm cho bé
Xem chi tiết

Sản phẩm bao gồm

- 12 bài học với 26 kỹ năng (Song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt)

- 01 mã kích hoạt cài trên 02 thiết bị khác nhau

Phần mềm Chống xâm hại tình dục cho bé
Xem chi tiết

Sản phẩm bao gồm

- 6 bài giảng với 26 kỹ năng ứng phó khi bé bị xâm hại

- 01 mã kích hoạt cài trên 02 thiết bị khác nhau

Loading