Hình ảnh thử nghiệm cho các bé tại trường Mầm non Tô-mô-e Hà Nội - sáng ngày 23/9/2015

 

IMG 20150922 1432031

IMG 20150922 1434071